Yüksek Lisans Tezleri

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
Üniversite Öğrencilerinin Gıda Güvenliğine Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Büşra AÇIKALIN Görüntüle
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Beden Algısı ve Beslenme Durumunun Saptanması Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Fatma ÇELİK Esra TUĞAY Görüntüle
Biruni Üniversitesinin Aşçılık ve İşletme Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Besin Seçimlerinin Beden Algısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Gizem UĞUR Görüntüle
Yetişkin Kadınların Tükettikleri Besinler ile Öfke ve Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Fatma ÇELİK Kübra SALT Görüntüle
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri’nin Nogay Çay Tüketimi,Beslenme ve Sağlık Üzerine Etkisi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Nurefşan BULUT Görüntüle
Değişen Dünyada Düzenli Olarak Sağlık Eğitimi Alan Yetişkin Kadınlarda, Sigara İçme Alışkanlıklarının, Beslenme Durumu ve Yaşam Kalitesine Etkisi Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Fatma ÇELİK Şeyma MISIRLIOĞLU Görüntüle
Bir Vakıf Üniversitesinde Çalışan Vardiyalı ve Vardiyasız Sağlık Personellerinin Yeme Davranışları ve Uyku Kalitelerinin Karşılaştırılması Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Fatma ÇELİK
Tamar DEMİRCİ Görüntüle
Diyetisyenlerin Sosyal Medyadaki Paylaşımlarının Bilimsel ve Etik Yönden İncelenmesi ( Instagram Örneği ) Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Doç. Dr. Barış ÖZTÜRK Beyza MENDEŞ Görüntüle

 

Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
Meta Analizi Yöntemleri: Araştırma Sonuçlarındaki Yanlılık ve Hataların Önlenmesi ve Bir Uygulama Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Aycan GÖKBUDAK Görüntüle
Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon ve Destek Vektör Makinesi İstatistik Yöntemlerinin Sınıflandırmadaki Karşılaştırılması Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK Deniz TEZER Görüntüle

 

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
Menopozal Dönemdeki Kadınlarda Cinsel Fonksiyonun Değerlendirilmesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Sevil BATIR Görüntüle
Endoskopi Hemşireliği Hasta Bakım Uygulamalarının Kolonoskopi İşlem Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Mahmure AYGÜN Gamze ARSLANCA Görüntüle
Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme Farkındalıklarının Değerlendirilmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Azime KARAKOÇ KUMSAR
Hilal BARIŞKAN Görüntüle
Hemşirelerin Empati Becerilerinin Değerlendirilmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILDIZ İsmail YILDIZ Görüntüle
Hemşirelerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri ile Hemşirelik Bakım Kalitesinin Değerlendirilmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Azime KARAKOÇ KUMSAR
Maral HAZER Görüntüle
Gebelik Planlayan Kadınlara Prekonsepsiyonel Risk Faktörlerinin Belirlenmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Gülsen ÇAYIR Merve CÖMERT Görüntüle
Hemşirelerin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Selmin KÖSE
Mine ÖZCAN SAĞLAMER Görüntüle
Üniversite Öğrencilerinin Çocuk İstismar ve İhmaline Yönelik Farkındalıkları Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Selmin KÖSE Muhammed Hüsameddin KAYA Görüntüle
Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Yalnızlık Üzerine Etkisi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Selmin KÖSE
Yunus Emre YİĞİT Görüntüle
Dental Korkuyu Azaltmada Oyun Hamuru ile Oynatılarak Bilgilendirmenin Etkisi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Sevim SAVAŞER
Aysun ULUIŞIK Görüntüle
Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Yapılacak Çocuklara İşlem Öncesi Verilen Eğitimin, İşleme Uyumu ve Anksiyete Düzeyi Üzerine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Selmin KÖSE
Fatma DUMANDAĞ Görüntüle

 

Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
İn Vitro Antioksidan Uygulamasının Sperm Fonksiyonları Üzerine Etkisi Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Tülay İREZ
Dilara KONAK Görüntüle
Sperm Hazırlama Yöntemlerinin Sperm Kromatin Kondenzasyonu ve DNA Hasarı Üzerine Etkisi Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Tülay İREZ Ecem ASLAN Görüntüle
İnfertil Hastalarındaki Tedavi Süreçlerinin Embriyo Parametreleri ve İn Vitro Fertilizasyon (IVF) Sonuçları Üzerine Etkileri Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans
Prof. Dr. Tülay İREZ
Esra Güzel Görüntüle
Polistik Over Sendromlu (PKOS) Hastalarda Hormonal Parametrelere Bağlı Olarak Embriyo Gelişiminin İncelenmesi Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Tülay İREZ Tuğba ELGÜN Görüntüle
Obezitenin İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI)-Embriyo Transferi (ET) Sonuçları Üzerine Etkisi Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans
Doç. Dr. Meriç KARACAN
Serap EMRE Görüntüle
İnfertil Erkeklerde Alkol ve Sigara Kullanımına Bağlı Olarak Semen Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Prof. Dr. Tülay İREZ Göksun DEMİREL Görüntüle

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
Investigation of Specific Oncomir Micrornas That Modify Methylation Patterns Onto Effection of Prostate Cancer Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN Afshan BABAZADE Görüntüle
Determination of the Expression Levels of the Kallikrein (KLK) Gene Family in Prostate Cancer Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN
Fatma Büşra BÖYÜKÖZER Görüntüle
Kanser Kök Hücrelerine Özgü Mikrorna’ların Larenks Kanser Hücrelerinde In Vıtro Karakterizasyonu Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN Nur Deniz DİBEK Görüntüle

 

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

TEZ KONUSU PROGRAM DANIŞMAN ÖĞRENCİ TEZ
Sağlık Sektöründe Çalışanların Çatışma Yönetim Tarzları ile Yönetici Liderlik Davranışlarını Algılama Biçimleri Arasındaki İlişki Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ Hacer ŞENGÜL Görüntüle
Özel Hastane Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Bilgi ve Tutumlarının Ölçülmesi Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans
Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ
İbrahim Nusret YÜCE Görüntüle