Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Nursel AYDINTUĞ

Email : naydintug@biruni.edu.tr

 


Programın Amacı

 

Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, sağlık sektöründe yaşanan değişimlere paralel olarak hastaneler başta olmak üzere sağlık alanından hizmet veren çeşitli sağlık işletmelerinde görev alabilecek profesyonel yöneticileri yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirerek, bu alanda elde ettikleri bilgileri sağlık sektöründe nasıl uygulayacakları ve bu doğrultuda toplumun sağlık statüsünü nasıl geliştirecekleri hususunda bilgi sahip olurlar. Aynı zamanda akademik kariyer yapmak isteyenler için de önemli bir fırsattır.

Programın amacı, çağdaş ve evrensel düzeyde sağlık kurumları yönetimi eğitimi vererek, sağlık kurumları yönetimi konusunda yeterli düzeye ulaşmış, kendi alanında gelişmeye açık, birlikte çalıştığı kişilerle diyalog kurabilen, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak çalışmanın gereklerini yerine getirebilen sorumluluk sahibi, bilgili, aydın, etik kurallara bağlılığı ilke edinmiş sağlık kurumları yönetimi bilim uzmanı yetiştirmektir.

•Sağlık Yönetimi (muadil isimler dahil), Tıp, Hemşirelik, Ebelik, İdari Bilimler, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve Mühendislik bölümü, Spor Bilimleri ve diğer ilgili lisans programı mezunu olmak.

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. İsmail Kaya

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aydıntuğ (Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Bilal AK

Prof. Dr. Yusuf Çelik*

Prof. Dr. Mustafa Uçar*

Doç. Dr. Murat Çemberci**

Dr. Öğr. Üyesi Tuncay Palteki*

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Yeşilşerit*

Dr. Öğr. Üyesi Didem Yücel Elitez*

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 12.705 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 3.500 $’dır.