Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Sevil Meral ŞAHMALI

E-mail : ssahmali@biruni.edu.tr

 


Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı” öğrencilerin potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda,  üst düzey lisansüstü eğitim almalarını sağlayarak, alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen; yeni ufuklar açan, değişen dünya koşullarına adapte olabilen, evrensel bilime katkıda bulunacak nitelikte, bilim adamı ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

Protetik diş hekimliği klinik uygulamalarını, kanıta dayalı diş hekimliği prensipleri çerçevesinde, güncel bilgi ve teknolojiler ile,  teorik ve pratik olarak öğreten, seminer, vaka ve makale sunumları yapılarak güncel gelişmeler takip edip, klinik uygulamalara yansıtan bir programdır. Türkiye’ deki Diş Hekimliği Fakültelerinin sayısının artması ve öğretim üyesi ihtiyacı doğması doktora programlarının da sayısının artmasına neden olmuştur. Doktora Programı mezunları bu alandaki doktora sonrası araştırmacı ve akademisyen gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunacaktır.

•Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
•YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Doktora

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • ALES Sonuş Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Doktora Yabancı Uyruklu 

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • PDT701 Sabit Protezler (2-4-6)

  Tek krondan başlayarak çok sayıda kronlar, köprüler, fullmouth sabit restorasyonlar ile fonksiyonu, estetiği, dental arkların sağlığının korunması ve sürdürülmesini, hasta konforunu iade etmek için ileri sabit protez bilgisini teorik ve pratik olarak öğretmek amaçlanmaktadır.

  Hasta muayenesi, tedavi planlaması, diş preparasyon kuralları, gövde çeşitleri, geçici restorasyonlar, ölçü ve model hazırlama, mum modelajı ve teknikleri, metal destekli porselen restorasyonlar bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT703 Hareketli Bölümlü Protezler (2-4-6)

  Protetik tedaviye ihtiyacı olan kısmi dişsizliğe sahip hastalarda teşhis ve tedavi planlamasının yapılıp, ilgili dental laboratuar işlemlerinin öğrenilmesi

  Bölümlü dişsizliğin sınıflandırılması, hareketli bölümlü protezlerin bileşenleri, biyomekaniği, planlanması, uygulama endikasyonları ve üretim aşamaları bu ders kapsamında anlatılacaktır

 • PDT705 Total Protezler (2-4-6)

  Komplike total protez hastalarının tedavisi diş hekiminin özel bilgi ve becerisini gerektirir. Bu derste, total protez hastalarında teşhis, tedavi ve protezlerin planlanması ve yapımı aşamaları teorik ve pratik olarak öğretilecektir. Total protez hastaları ile ilgili ileri düzeyde teorik bilgi kazanmak ve bunları hastada uygulamak. Total protez hastalarında protez öncesi muayene ve ortaya çıkabilecek problemleri tanımlayabilme, hastayı değerlendirebilme, Komplike total protez hastalarında muayene, prognoz, protezin retansiyon stabilitesi, tam dişsiz reziduel sırtların anatomisi, dişsizlik sınıflaması ve protezlerin klinik ve laboratuvar aşamaları, metal kaide kullanımının endikasyon, kontrendikasyon, avantaj ve dezavantajaları, Tek tam protez ve immediat protezlerin yapımında dikkat edilmesi gereken hususlar bu ders kapsamında anlatılacaktır.
 • PDT702 Okluzyon Teorileri ve Uygulamaları (1-3-4)

  Diş ve dentisyon tanımı, daimi dentisyon fizyolojisi, TME yapısı, TME kompanentleri, okluzyon tipleri ve interferensler, Bennet hareketi, Bennet açısı, TME hastalıklarında uygulanan protetik tedaviler. Bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT704 Oral İmplantolojide Protetik Uygulamalar I (2-4-6)

  Implant destekli protezler hakkında teorik bilgiye ulaşmak, protez planlaması ve uygulaması hakkında yeterlilik kazanmak. Dental implant destekli protezlerin biyomekaniği, planlanması, uygulama endikasyonları ve protetik seçenekler,hasta değerlendirilmesi, endikasyon ve kontrendikasyonlar, cerrahi uygulamalar, İmplant üst yapı türleri, İmplant üst yapı statiği, planlama prensipleri ve oklüzyon, periimplant dokuların korunması ve destekleyici tedavi, komplikasyonlar ve implant başarısızlıkları bu ders kapsamında anlatılacaktır.
 • PDT706 İleri Maddeler Bilgisi (2-0-2)

  Diş hekimliğinde kullanılan maddelerin genel özellikleri, alçı, mum, metaller, döküm ve lehim işlemleri, tesviye ve polisaj, revetman, Diş hekimliğinde kullanılan ölçü maddelerinin ve simanların genel özellikleri, simantasyon maddeleri bu ders kapsamında anlatılacaktır.
 • PDT708 Dental Literatür (2-0-2)

  Protetik ve restoratif dişhekimliği klinik uygulamalarını kanıta dayalı dişhekimliği prensipleri ile birleştirmek, dental literatürde yer alan mevcut bilginin klinik uygulamalar ile ilişkiisi, son yıllarda basılmış özgün ve bilime büyük katkılar yapmış literatürlerin takibini içerir.
 • PDT710 Çene-Yüz Defektlerinin Protetik Rehabilitasyonu (1-2-2)

  Maksillofasial defektlerin etyolojisi, radyografik bulgular ve teşhisi, radyoterapi uygulaması, maksiller ve mandibular defektlerin sınıflaması, maksillofasial defektlere protetik yaklaşım, fasial protezler, dudak damak yarıklarında protetik tedaviler, Cerrahi, travma, patoloji gibi gelişimsel veya konjenital malformasyonlardan dolayı maksilla, mandibula ve yüzde, kaybedilen veya defekt olan bölgelerin, anatomik, fonksiyonel veya kozmetik rekonstrüksiyonlarını sağlayan sanat ve bilim dalını öğretmektir.

  Çene-yüz protezlerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, diagnoz ve tedavi planı, çene-yüz defektleri (herediter ve gelişimsel durumlar) çene-yüz protezlerinin yapımı için kullanılan materyaller, ölçü teknikleri, baş-boyun bölgesi kanserlerinin kemoterapi ve radyoterapisi, baş-boyun kanser hastalarında dental tedavi bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT707 Çiğneme Sistemi ve TME Hastalıkları (2-2-4)

  Çiğneme Sisteminin, Tempromandibular eklemin  (TME) Fonksiyonel Anatomisi TME”in Biyomekaniği TME rahatsızlıkları ve orofasiyal rahatsızlıkların klinik tanısı ve tedavisini yapabilme, diğer rahatsızlıklardan ayırt edebilme ve tanımlama ağrı ve nedenlerini öğrenme, okluzyon ve okluzyon ile ilgili sorunlar,  TME Rahatsızlıklarında muayene, ayırıcı tanı, teşhis tedavi yöntemleri ve radyografik inceleme bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT709 Dijital Diş Hekimliği ve CAD/CAM Uygulamaları (2-4-5)

  Dijital diş hekimliği kullanım alanları, ağız içi kameralar, dijital gülüş tasarımı, CAD/CAM materyaller, CAD/CAM sistemlerde iş akışı, tam seramiklerin tanıtılması, içerikleri hakkında bilgi kazandırılması, sınıflaması, her bir grubun uygulama alanları ve yöntemleri bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT711 Oral İmplantolojide Protetik Uygulamalar II (2-4-5)

  Dental implant destekli protezlerin biyomekaniği, planlanması, uygulama endikasyonları ve protetik seçenekler, hasta değerlendirilmesi, endikasyon ve kontrendikasyonlar, cerrahi uygulamalar, İmplant üst yapı türleri, İmplant üst yapı statiği, planlama prensipleri ve oklüzyon, periimplant dokuların korunması ve destekleyici tedavi, komplikasyonlar ve implant başarısızlıkları implant destekli protezler hakkında teorik bilgiye ulaşmak, protez planlaması ve uygulaması bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT715 İntraoral Fotoğraf Teknikleri (2-3-4)

   Fotoğraf makinelerinin sınıflandırılması. Fotoğraf makinesi çalışma prensipleri ve parçaları. Fotoğraf ekipmanları. Dental pratikte kullanılan fotoğraf makineleri ve ekipmanları. İntraoral fotoğraf çekim teknikleri. Ekstraoral fotoğraf çekim teknikleri. Küçük cisimler için fotoğraf çekim teknikleri. Fotoğrafların dijital ortamda işlenmesi bu ders kapsamında anlatılacaktır.
 • PDT717 Estetik Restoratif Diş Hekimliği Uygulamaları (2-0-2)

  Protetik dişhekimliğinde estetik bölgede tedavi ihtiyacı olan durumların teşhis ve tedavi planlanmasının yapılıp, uygulanması, protetik restorasyonlarda estetiği etkileyen faktörler; renk ; renk ölçüm ve seçim yöntemleri ; yüz estetiği oranları, diş hekimliğinde estetik kavramlar, kaybolan veya bozulan estetiğin düzeltilmesinde uygulanan tedavi şekilleri, en basitinden en kapsamlısına kadar klinik uygulamalar bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • ENS600 İleri Biyoistatistik ve Araştırma Yöntemleri (3-0-3)

  Sağlık alanında kullanılan araştırma tipleri ve çalışma düzenleri,  veri tipleri ve tanımlayıcı yöntemler, tablo hazırlama ve grafik yapımı, sayısal özetleme, olasılık ve bazı olasılık dağılışları, hipotez kontrolleri, hipotez testleri gibi konuları içerir.

  Araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vb.) gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini anlatmak, Bilimsel Deneysel Araştırma yöntemlerini öğrenmek Deneysel araştırmaya giriş gerçekçi ve güvenilir araştırma planlamak bu ders kapsamında anlatılacaktır.

 • PDT714 Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık (0-4-30)

  Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlilik sınavına hazırlanması için gerekli etkinlikleri tamamlaması. Tüm protetik tedavilerin klinik uygulamaları, tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi sağlanır.

 • PDT700 Özel Konular (5-0-30)

  Doktora tez çalışmasını bilimsel ilkelere uygun olarak yürütmek, tez konusunun belirlenmesi, tez konusu ile ilgili literatür taramasının yapılması, araştırmanın tüm boyutlarının planlanması, veri toplama aracının geliştirilmesi, veri toplama aracının geçerlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılması, veri toplama aracının uygulanması ve bulguların değerlendirilmesi, araştırma sonuçlarının raporlaştırılması sağlanır.

Prof. Dr. Sevil Meral ŞAHMALI

Prof. Dr. Osman Tuğrul ALTAY

Prof. Dr. Yalçın ÇİFTÇİ

Prof. Dr. Saip DENİZOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Nuray İSKEFLİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif YEĞİN

Doç. Dr. Murat Çemberci**

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Toplam 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olmak.