Periodontoloji Doktora Programı

Program Sorumlusu : Doç. Dr. Burcu KARADUMAN 

Email : bkaraduman@biruni.edu.tr

 


Programın Amacı

Periodontoloji, diş ve implant çevresi dokuların fizyopatolojisi ve bu dokuları etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi ile ilgili olan diş hekimliği dalıdır. İmmünoloji, biyokimya, mikrobiyoloji ve oral patoloji gibi temel tıp bilimleri ile multidisipliner çalışmaya açık olduğu gibi çeşitli klinik ve cerrahi uygulamaların, konvansiyonel veya yeni tedavi tekniklerinin sonuçlarının değerlendirilebileceği pek çok farklı uygulama ve araştırma alanına sahiptir.

Periodontoloji doktora programı ile adayların, bilimsel düşünmeyi ve doğru biçimde araştırma planlama ve uygulamayı öğrenmeleri, periodontal hastalıkların neden ve sonuçlarını kavramaları, tanı ve tedavilerini yetkin bir biçimde yapabilmeleri, periodontal durumun etkilediği ve etkilendiği sistemik hastalıkları detaylı olarak tanımaları ve tüm periodontal ve implanter cerrahi işlemleri doğru ve yetkin şekilde yapar durumda olmaları hedeflenmektedir.

Periodontoloji doktora eğitimi, Periodontoloji ve İmplantoloji alanlarında ulusal ve uluslararası standartlarda hasta teşhis, tedavi ve takibini yürütebilecek, bilimsel araştırma, eğitim ve sağlık alanlarında donanımlı hekim, akademisyen ve araştırmacıları yetiştirmek ve böylece Periodontoloji alanındaki yeni bilgilere katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Periodontoloji alanında doktora programını tamamlayanlar “Bilim Doktoru” unvanını alarak akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi kamu veya özel sektör kuruluşlarında görev alabilmekte veya muayenehane açabilmektedir.

• Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.
• ALES’ten başvurduğu programın türünde veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puan almış olmak. • YDS veya YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Doktora

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • ALES Sonuş Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Doktora Yabancı Uyruklu 

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. Mehtikar GÜRSEL

Prof. Dr. Sermet ŞAHİN

Doç. Dr. Burcu KARADUMAN (Program/Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Esra Demir

Prof. Dr. Yusuf Çelik*

Prof. Dr. Başak Doğan**

Doç. Dr. Murat Çemberci**

* Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2018-2019 yılı öğrenim ücreti KDV dahil yıllık 41.800 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 12.250$’dır.

Öğrencinin;

TC. Kimlik No:

Adınız Soyadınız:

Adres:

İletişim Bilgileri

GSM:

E-posta

Kayıt Olacağı Enstitü Adı

Program Türü

DoktoraYüksek Lisans

Programın Akademik Yılı ve Dönemi

Yılı Dönemi

Kayıt Olduğu Program

Lisansüstü Program

TezliTezsizBilimsel HazırlıkÖzel ÖğrenciDosyasında Bulunması Gereken EvraklarYÜKSEK LİSANS

DOKTORA
Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
ALES Sonuç Belgesi(Tezli Programları için)
ALES Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
YDS Sonuç Belgesi
İkametgah Beyan Formu(E-Devlet Üzerinden)
Yüksek Lisans Diploması(Noter Onaylı)
Sabıka Kaydı(E-Devlet Üzerinden) Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Noter Onaylı/Islak İmza/ E-imza)
Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Askerlik Durum Belgesi
İkametgah Beyan Formu(E-Devlet Üzerinden)
*Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü Sekreterliğinden Temin Edilecektir) Sabıka Kaydı(E-Devlet Üzerinden)

Fotoğraf
Askerlik Durum Belgesi
*Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü Sekreterliğinden Temin Edilecektir)YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU

DOKTORA YABANCI UYRUKLU
Denklik Belgesi
Denklik Belgesi
Lisans Diploması(Aslı)
Lisans Diploması(Aslı)
Lisans Diploması Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Diploması Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Aslı)
Lisans Not Durum Çizelgesi(Transkript)(Aslı)
Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
TÖMER Sonuç Belgesi(Aslı)
TÖMER Sonuç Belgesi(Aslı)
İkametgah Teskeresi Başvurusu
İkametgah Teskeresi Başvurusu
Pasaport Fotokopisi
Pasaport Fotokopisi
Fotoğraf
Fotoğraf