Ortodonti Doktora Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT 

Programın Amacı

Zamanımızda bilgi çağının gerekleri doğrultusunda çeşitli alanlarda verilmeye çalışılan lisans eğitimi çoğu zaman ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı için eğitim düzeyi yüksek olan elemanlara olan gereksinim giderek artmaktadır. Doktora eğitimi; bilgiye ulaşma yollarını bilen, problemi belirleyip hipotezler üretebilen, objektif denemeler yapabilen ve elde edip test ettiği verileri değerlendirip ihtiyaç duyulan formatta sunabilen kişileri topluma kazandırmayı amaçlar. Bu bireyler bilgi birikiminin artırılması ve üretim için itici güç oluşturmaktadırlar.  Gelişen teknoloji ile birlikte özelleşmiş bilim alanlarında yetişmiş uzman personele gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Biruni üniversitesi sadece sağlık alanında eğitim ve hizmet veren tematik bir üniversite olup bünyesinde kurulan Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim dalında 3 profesör, bulunmaktadır.

Diş hekimliği fakültesi faaliyete geçtikten sonra Anabilim Dalları bünyesinde araştırma faaliyetleri ve poliklinik hizmetleri hızla başlatılmıştır. Klinikler için gerekli temel demirbaş ve sarf malzemeler temin edilmiş, uygun klinik şartlar oluşturulmuştur.

Üniversite; Yükseköğretim Kanunu’nun 3. Madde (d) fıkrasında

“Bilimsel özerkliğe sahip yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumu”

olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan hareketle yeterli akademik personel, donanım ve kliniğe sahip bir Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi temel görevleri arasındaki eğitim-öğretim, bilgi üretimi yanında “araştırma” ve “yayım” yapmayı da bir an önce gerçekleştirmeyi istemektedir.

•Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak
•YDS den en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Doktora

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • ALES Sonuş Belgesi
 • YDS Sonuç Belgesi
 • Yüksek Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Yüksek Lisans Not Durum Çizelgesi (Noter onaylı / ıslak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Doktora Yabancı Uyruklu 

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. Muzaffer GÜLYURT

Prof. Dr. Bülent BAYDAŞ

Doç. Dr. Murat Çemberci**

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 53.240 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 13.000 $’dır.