Moleküler ve Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN
Email : easlan@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Bütün dünya’da, geleceğin teknolojisi olarak düşünülen moleküler ve tıbbi genetik çalışmalarına büyük miktarlarda maddi kaynaklar ayrılmaktadır. Genetik teknolojisinin hızla gelişmesi ve İnsan Genom Projesinin tamamlanmasıyla beraber biyoteknolojinin ve moleküler biyolojinin insan genetiği üzerinde uygulamaları günlük hayatımızda hızla yer bulmaya başlamış, dolayısıyla bu alandaki yetişmiş iş gücü ihtiyacı aynı hız ve paralellikte artmıştır. Moleküler ve Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı bu alanda Türkiye’nin altyapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmaları, planlamaları yaparak, yürütme ve değerlendirme konularında profesyonel insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü 4 yıllık lisans mezunlarını kabul edecektir. Sayısal ve eş değer puan türünden olmak üzere ALES’ten en az 60 puan almış olmak,
YDS sınavından en az 70 puan almış olmak.

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Dr. Öğr. Üyesi Elif Sibel ASLAN, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ALAGÖZ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Tülay İREZ*, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2018-2019 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 19.250 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.750$’dır.

Name Surname

Passport Number or T.C. ID

Phone

E-mail


Graduated from

University

Faculty

Department

Diploma Image (If any)
Molecular and Medical Genetics Graduate Program


For Male Candidates

Military StatusServedExemptedPostponed

Postponed upto?