Moleküler ve Tıbbi Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Duyurular

 

Program Sorumlusu : Yrd. Doç. Dr. Elif Sibel ASLAN
Email : easlan@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Bütün dünya’da, geleceğin teknolojisi olarak düşünülen moleküler ve tıbbi genetik çalışmalarına büyük miktarlarda maddi kaynaklar ayrılmaktadır. Genetik teknolojisinin hızla gelişmesi ve İnsan Genom Projesinin tamamlanmasıyla beraber biyoteknolojinin ve moleküler biyolojinin insan genetiği üzerinde uygulamaları günlük hayatımızda hızla yer bulmaya başlamış, dolayısıyla bu alandaki yetişmiş iş gücü ihtiyacı aynı hız ve paralellikte artmıştır. Moleküler ve Tıbbi Genetik Yüksek Lisans Programı bu alanda Türkiye’nin altyapısının tanımlanması ve geliştirilmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmaları, planlamaları yaparak, yürütme ve değerlendirme konularında profesyonel insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Genetik ve Biyomühendislik, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü 4 yıllık lisans mezunlarını kabul edecektir.

 • Sayısal ve eş değer puan türünden olmak üzere LES’ten en az 60 veya ALES’ten en az 60 puan almış olmak,
 • GRE sınavının ‘’quantive’’ bölümünden en az 151 ya da
 • GMAT sınavından en az 465 puan almış olanlar,
 • Yabancı Dil Sınavın’dan en az 70 puan alanlar başvurabilir.

Yüksek Lisans Programları İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ales Belgesi (Tezli Programlar İçin)
 • Diploma Fotokopisi
 • Transkript Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik Belgesi ( Erkekler İçin )

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

Zorunlu Dersler

 • MTG -101 Medical Genetics I (Tıbbi Genetik I) (2-0-10)

  İnsan genomu: kromozomlar ve kalıtım; gen yapısı ve işlevi; Mendel genetiği ve uygulamaları; genetik farklılıklar ve kalıtım paternleri; genomiks; mitokondriyal DNA; insan moleküler genetik araçları
 • MTG -103 Cell Biology (Hücre Biyolojisi) (2-2-8)

  Hücresel gelişim; hücre yapısı ve hücresel organizasyonun önemi; organeller; hücre zarının yapısı ve işlevi; DNA, histon proteinleri ve kromozomlar; hücre çekirdeği; hücre iskeletinin yapısı; hücre dışı yapı ve matrisi; hücresel sinyal ve kanser.
 • MTG -105 Inherited metabolic Diseases (Kalıtsal metabolik Hastalıklar) (2-2-8)

  Metabolik hastalıklar ve kalıtsal olanların tanımını ve ayrımını yapabilmek, metabolik hastalıkları, metabolizma bozukluklarına göre ayırabilmek, metabolik hastalıkların tanısında kullanılan testlerin tanımını yapabilmek, kalıtsal metabolizma hastalıklarını ortaya çıkış ve seyir şekillerine göre ayırabilmek, kalıtsal metabolik hastalıkların tedavi yöntemlerini belirtebilmek.
 • MTG-102 Medical Genetics II (Tıbbi Genetik II) (2-0-10)

  Moleküler hastalık ilkeleri; hemoglobinopatiler; genetik hastalıkların biyokimyasal ve hücresel temeli; kompleks kalıtım gösteren hastalıkların genetiği; genetik bağlantı; kişiye özgü gen tedavisi
 • MTG-100 Seminar (seminer) (0-0-4)

  Seminer konusunun etkin bir biçimde hazırlanması ve sunum tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • MTG-104 Developmental Biology and molecular approach (Gelişim Biyolojisine Moleküler Yaklaşım)(2-0-6)

  Hücreler arası iletişim; embriyoda pattern oluşumu; doku morfogenezi; hücre farklılaşması ve kök hücreler; klasik ve genetik model organizmaların gelişimsel biyoloji çalışmalarında kullanılmalarının avantaj ve dezavantajları
 • MTG-300 Thesis Course (Uzmanlık alan dersi) (3-0-8)

  Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte yüksek lisans tezi için yaptıkları teorik ve pratik hazırlık çalışmaları.
 • MTG-350 Thesis Project (Tez projesinin Yürütülmesi) (3-6-32)

  Öğrencinin tez danışmanıyla birlikte yüksek lisans tezi için yaptıkları laboratuvar ve pratik hazırlık çalışmaları ve yazılması.
 • SEÇMELİ DERSLER

 • MTG-107 Gene Bioinformatics (Gen Biyoinformatiği) (2-0-4)

  Moleküler biyoloji ve genetik veri tabanlarının kullanımı; mutasyon patojenitesinin analizinde in siliko araçların kullanımı; literatür tarama
 • MTG-106 Cell Culture Techniques (Hücre Kültürü Teknikleri)

  Hücre kültürü laboratuarının tasarlanması ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, hücre kültürü laboratuarlarında güvenlik,ve çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür besiyerleri ve çözeltiler, hücre ve doku kültürü yöntemleri ve uygulamalar, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü, hücre kültürü yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanlarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 • MTG-108 Advanced Biostatistics and Research Methods (İleri Biyoistatistik ve Araştırma Metotları)

  Sağlık alanındaki çalışmalarda istatistiğin rolünü ve önemini kavramak, istatistiğin sağlık alanında kullanımını ve analiz yöntemlerini öğrenerek, kapsamlı bioistatistik konularını sağlık alanında kullanmak.

Prof. Dr. Nezih HEKİM, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Tülay İREZ, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Elif Sibel ASLAN, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Meryem ALAGÖZ, Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Nazlı Ece ORDUERİ, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Umut Ağyüz, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi

Güz ve bahar dönemlerinde en az 8 zorunlu 4 seçmeli ders bulunmaktadır. Güz ve bahar dönemlerinde 30+ 30 kredi Tez çalışması için Toplam 60 kredidir. Öğrencinin belirtilen zorunlu dersleri alması ve toplam krediyi tamamlaması beklenmektedir.

Programın 2017-2018 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 17.500 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.750$’dır.

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Proje Danışmanı Talep Formu

Proje Konusu Bildirim Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez Konusu Bildirim Formu

Tez Sınav Jurisi Atama Teklifi

Tez Sınav Tutanağı

Tezli Programa Geçiş Dilekçesi

İntihal Dilekçesi

Tez Konusu Değişiklik Formu

Proje Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Name Surname

Passport Number or T.C. ID

Phone

E-mail


Graduated from

University

Faculty

Department

Diploma Image (If any)
Molecular and Medical Genetics Graduate Program


For Male Candidates

Military StatusServedExemptedPostponed

Postponed upto?