Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Duyurular

 

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Tülay İREZ
Email : tirez@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 2015 yılı itibariyle Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimi başlamıştır. Bu program Histoloji ve Embriyoloji ,Klinik Embriyoloji Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Klinik Embriyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.

Programın amacı; öğrencinin Histoloji ve Embriyoloji ile birlikte üreme biyolojisi, embriyoloji ve gelişim biyolojisinin temelleri, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları konularında temel donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Teorik dersler ve yanı sıra uygulamalı olarak laboratuvarlarda da bu bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Programı bitiren öğrenciler; son yıllarda çok gelişen “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezleri” kapsamında bulunan Embriyoloji ve Androloji ve Kök hücre Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları veya Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında kariyerlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. Bu programda elde ettikleri bilgilerle adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda da çalışabileceklerdir. Ayrıca bu program; ilgili alanlarda (embriyoloji, Histoloji, klinik Embriyoloji,Kök hücre) doktora programlarına devam etmek isteyen lisans mezunu adaylar için uygundur.

Programın Kapsamı

Üreme Sistemi Histoloji ve Embriyolojisi, Üreme Biyolojisi, Reprodüktif Genetik, IVF ve Embriyo Kültürü, Mikromanüplasyon, Kriyobiyoloji ve Kriyoprezervasyon, Embriyologlar için Etik ve Hukuk bilim dallarını içermektedir.

Adayların tezli yüksek lisans programına başvurabilmesi için: İlanda belirtilen alanlarda lisans diplomasına sahip olması, ALES sınavı sayısal bölümünden senato tarafından belirlenen taban puanı (55) almış olması ve lisans mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümüne(Transkript) sahip olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır. Değerlendirmede geçerli ölçütler aşağıdaki yüzdelere göre hesaplanır: ALES puanının %50’si,  mezuniyet not ortalamasının %30´u, mülakat notunun % 20’sinin toplamı alınır. Toplam puanı 60’ın altında olanlar programa kabul edilmezler.

Biyoloji, Tıp, Veteriner ve Eczacılık fakülteleri mezunları kabul edilir.

 

Yüksek Lisans Programları İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ales Belgesi (Tezli Programlar İçin)
 • Diploma Fotokopisi
 • Transkript Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik Belgesi ( Erkekler İçin )

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • KEM 101 – Histoloji ve Embriyoloji 1 (2-2-8)

  Temel dokular ve genel embriyoloji konusunda bilgi verir.
 • KEM 102 Biyokimya ,hormon bilgisi (2-1-5)

  Hormonlar ve reseptörler hakkında detaylı bilgi verir. Hormon etki mekanizmaları , güncel çalışmalar , klinikte hormon metabolizması hataları ile ilgili anormal endokrinoljik gelişimleri açıklar.
 • KEM 103 – Gelişim Biyolojisi (2-1-6)

  Moleküler embriyoloji konularını , morfogenezde moleküler gelişimleri içerir.
 • KEM 104- Hücre kültür teknikleri (2-2-8)

  Hücre kültür yöntemleri , ko kültür ve 3D kültürleri organ kültür konusunda güncel gelişmeler hakkında bilgi verir.
 • KEM 105- Hücre Moleküler Biyolojisi ve Genetik (2-2-8)

  Hücre moleküler yapısı ,protein sentezi, moleküler teknikler ve moleküler genetik teknikleri ve hastalıklar konusunda bilgi verir.
 • KEM 106 –Biyoistatistik (2-1-5)

  Bu ders, temel kuramsal biyoistatistik bilgileri, biyoistatistik yöntemleri, araştırma sonuçlarının yorumlanmasını içerir.
 • KEM 201- Seminer (1-0-3)

  Seminer hazırlama hakkında gereken bilgileri ve sunum tekniklerini içerir.
 • KEM 202 Histoloji ve Embriyoloji 2 (2-2-8)

  Özel Histoloji ve Embriyoloji konularını içerir
 • KEM 203 IVF Laboratuvar Teknikleri (2-2-8)

  Semen analizi, sperm hazırlama teknikleri ile birlikte androloji labortuvarı konusunda ayrıntılı bilgi ve uygulama , embriyo kültürü,kültür sistemleri ,embriyo seçim kriterleri ve IVF laboratuvarında kalite ile ilgili bilgileri verir.
 • KEM 204 –Kadın İnfertilitesi (2-0-3)

  Kadın infertilitesinde ovulasyon indüksiyonu ,hormonlar ,zayıf yanıt veren hastalar ve endokrin bozukluklar ile ilgili detaylı klinik bilgi verir.
 • KEM 205- Erkek İnfertilitesi (2-0-3)

  Erkek faktörlü infertil olguların değerlendirilmesi ,azoospermik olgularda klinik yaklaşım konusunda ve erkek infertilite laboratuvarı ile ilgili bilgi verir.Semen analizinin klinik değerlendirmesini yapar.
 • SEÇMELİ DERS

 • KEM 206 – Araştırma Metodları

  İnfertilitede sperm ve oosit ile ilgili güncel araştırma yöntemleri ile ilgili bilgi verir.
  Fertilizasyon ve implantasyon Biyolojisi, embriyo seçimi ve gamet seçimi ille ilgili güncel araştırmaları dergi klubü çalışmaları ile gösterir.

Prof. Dr. Tülay İrez, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Nezih Hekim, Biyokimya Ana Bilim dalı

Prof. Dr. Yusuf Çelik, İstatistik Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Melike Erkan, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı , Yarı zamanlı

Prof. Dr. İbrahim Çevik, Üroloji Ana Bilim Dalı Yarı zamanlı

Doç. Dr. Meriç Karacan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı ,Yarı zamanlı

Y.Doç. Dr. Nazlı Ece Ordueri, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Y.Doç. Dr. Yasemin Müşteri Oltulu, Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

Y.Doç. Dr. Meryem Alagöz, Tıbbi genetik Ana Bilim Dalı

Y.Doç. Dr. Murat Başar, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Histoloji ve Embriyoloji , Klinik Embriyoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerden en az 21, en çok 28 (toplam 90-120 AKTS karşılığı) kredi toplaması ve her bir dersin sınavından 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekir. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin yüksek lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 7 adet ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Programın 2017-2018 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 16.500 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.500$’dır.

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Proje Danışmanı Talep Formu

Proje Konusu Bildirim Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez Konusu Bildirim Formu

Tez Sınav Jurisi Atama Teklifi

Tez Sınav Tutanağı

Tezli Programa Geçiş Dilekçesi

İntihal Dilekçesi

Tez Konusu Değişiklik Formu

Proje Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Adınız Soyadınız

T.C. Numaranız

Telefon Numaranız

E-posta


MEZUN OLDUĞUNUZ

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Varsa Diplomanızın GörseliİSTEDİĞİNİZ LİSANSÜSTÜ PROGRAM

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programıİş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıKlinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans ProgramıMoleküler ve Tıbbi Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezsiz Yüksek lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı*İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı*Ortodonti Doktora Programı*Periodontoloji Doktora Programı*Sağlık Yönetimi Doktora Programı*Tıbbi Genetik Doktora Programı


ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN

Askerlik DurumuYaptıMuafTecilli

Tecilliyseniz Hangi Tarihe Kadar?