Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Tülay İREZ

Email : tirez@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda 2015 yılı itibariyle Klinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimi başlamıştır. Bu program Histoloji ve Embriyoloji ,Klinik Embriyoloji Alanında 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Klinik Embriyoloji alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve yazılması aşamasıdır.

Programın amacı; öğrencinin Histoloji ve Embriyoloji ile birlikte üreme biyolojisi, embriyoloji ve gelişim biyolojisinin temelleri, tıpta ve bilimsel araştırmalarda uygulamaları konularında temel donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Teorik dersler ve yanı sıra uygulamalı olarak laboratuvarlarda da bu bilgiler öğrencilere sunulacaktır. Programı bitiren öğrenciler; son yıllarda çok gelişen “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezleri” kapsamında bulunan Embriyoloji ve Androloji ve Kök hücre Laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmaları veya Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dallarında kariyerlerine devam etmeleri hedeflenmiştir. Bu programda elde ettikleri bilgilerle adaylar hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda da çalışabileceklerdir. Ayrıca bu program; ilgili alanlarda (embriyoloji, Histoloji, klinik Embriyoloji,Kök hücre) doktora programlarına devam etmek isteyen lisans mezunu adaylar için uygundur.

Programın Kapsamı

Üreme Sistemi Histoloji ve Embriyolojisi, Üreme Biyolojisi, Reprodüktif Genetik, IVF ve Embriyo Kültürü, Mikromanüplasyon, Kriyobiyoloji ve Kriyoprezervasyon, Embriyologlar için Etik ve Hukuk bilim dallarını içermektedir.

•Tıp, Biyoloji, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. Tülay İrez, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Ece Ordueri, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Meryem Alagöz, Tıbbi genetik Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Başar, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Yusuf Çelik*, İstatistik Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Murat Çemberci**

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 19.965 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.500 $’dır.