İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. İzzet TOR

E-mail : itor@biruni.edu.tr


Bu program   2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” kanunu ile kanuni zorunluluk olarak ortaya çıkan, ülkemizin ihtiyaç duyduğu az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda iş güvenliği uzmanı olarak çalışacak (B) Sınıfı sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanların yetişmesine katkıda bulunacaktır. 

asa gereği işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğunda olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş uzman sayısının yetersizliği nedeniyle iş güvenliği yüksek lisans programının varlığı ülkemiz için mecburiyet haline gelmiştir. Bu program, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmelerini sürdürdüğümüz Avrupa Topluluğu sözleşmesi doğrultusunda İş sağlığı ve güvenliği yönergelerine de uygunluk sağlayacaktır.

B sınıfı iş güvenliği uzmanlık sınavına  başvuru yapabilmek için en az 3 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak gereklidir İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı mezun olanlar ‘Tezsiz Yüksek Lisans Diploması’ alırlar. Bu programdan mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan başvurma hakkı kazanmaktadır. İnşaat, maden ve üretim yapan ağır sanayi işletmelerinde uzman açığı bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Konuları, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi,İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü, Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği, Temel Hukuk,İş Hukuku, Kanunlarda ve Diğer İlgili Mevzuatta İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri,İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri,Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi, Çalışma Ortamı Gözetimi,İş Hijyeni,İşyeri Bina ve Eklentileri,Fiziksel Risk Etmenleri, Kimyasal Risk Etmenleri,Biyolojik Risk Etmenleri,Psikososyal Risk Etmenleri,Ergonomi,Korunma Politikaları,Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği,Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği,El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Yangın,Acil Durum Planları,Sağlık ve Güvenlik İşaretleri,Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri,Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı v,e Güvenliği,Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği,Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği,Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği,İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Kişisel Koruyucu Donanımlar,İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği,İş Kazaları,Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları,İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler,Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar,Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması,Çalışma Hayatında Etik,Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim,Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği,

Sanayileşme ile birlikte bilim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler iş kazaları ve meslek hastalıklarını da beraberinde getirmiştir. 

Yaşam hakkı her bireyin doğuştan sahip olduğu temel haklardandır.

Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve kamunun sağlığını korumakla görevlidir. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önlenmesini ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesini sağlamak, risk ve tehlikeleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek amacıyla 20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Programın amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans eğitimi vermek suretiyle iş güvenliği uzmanı yetişmesine katkıda bulunmaktır. Programı başarıyla tamamlayan mühendis, mimar veya teknik elemanlar Bakanlıkça düzenlenen (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan girebileceklerdir.

•Fakülte ve 4 yıllık Yüksekokul mezunu olmak.

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Doç. Dr. Murat Çemberci**

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 11.798 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 3.250 $’dır.