Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ

Email : nbeji@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumundaki değişiklikler, hemşirelik eğitimi ve uygulamalarını da etkilemektedir. Hemşirelerin hastalarına kaliteli bakım verebilmeleri için, bilgi donanımlarının yüksek, uygulama becerilerinin gelişmiş ve teknolojiyi daha etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, lisans mezunu hemşirelerin eğitim ve uygulamalarına yüksek lisans eğitimiyle devam etmeleri, ilgilendikleri alanda kendilerini geliştirmeleri yönünde büyük önem taşımaktadır.

Hemşirelik lisans mezunlarının bilimsel araştırma yaparak yeni bilgilere erişmesi, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanabilmesi ve bu kazanımlarını sorumluluğu altındaki hasta ve sağlam bireye direkt olarak yansıtarak bilimsel temellere dayalı bakım hizmeti vererek bireyin ve toplum sağlığının yükseltilmesine katkıda bulunması gerekliliği açıktır. Hemşirelik Yüksek Lisans Programı, kanıta dayalı Hemşirelik uygulamalarını güçlendirmenin yanında sağlığın korunması ve geliştirilmesine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Böylece, profesyonel nitelikte, kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını kliniklerde yaygın bir şekilde kullanan, sorun çözme becerisi kazanmış, yenilikçi profesyonel hemşireler yetişecektir. Lisansüstü eğitim; birey, aile ve toplumun sağlıklarını koruma, sürdürme ve geliştirmekle sorumlu olan hemşirelerin eğitimsel hazırlıklarının önemli aşamalarından biridir.

Yüksek lisans programının amacı, sağlık ve hastalık gereksinimlerini tanılama ve bakımı sağlamak için kanıta dayalı olarak klinik karar alma ve uygulama sürecini uzmanlık düzeyine getirmektir.

Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak, ALES’ten en az 55 puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. Sevim Savaşer

Prof. Dr. Nezihe Kızılkaya Beji

Doç. Dr. Leman Şenturan

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yıldız

Dr. Öğr. Üyesi Mahmure Aygün

Dr. Öğr. Üyesi Azime Karakoç Kumsar

Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Avcı

Dr. Öğr. Üyesi Selmin Köse

Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Çayır

Prof. Dr. Fatma Töre*

Prof. Dr. Yusuf Çelik*

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Programın 2018-2019 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 20.900 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 6.200$’dır.

Adınız Soyadınız

T.C. Numaranız

Telefon Numaranız

E-posta


MEZUN OLDUĞUNUZ

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Varsa Diplomanızın GörseliİSTEDİĞİNİZ LİSANSÜSTÜ PROGRAM

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıDoğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora ProgramıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programıİş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıKlinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans ProgramıMoleküler ve Tıbbi Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezsiz Yüksek lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı*İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı*Ortodonti Doktora Programı*Periodontoloji Doktora Programı*Sağlık Yönetimi Doktora Programı*Tıbbi Genetik Doktora Programı


ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN

Askerlik DurumuYaptıMuafTecilli

Tecilliyseniz Hangi Tarihe Kadar?