Enstitü Hakkında

Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014- 2015 Eğitim Öğretim yılında faaliyetine başlamıştır. 10 Anabilim Dali, 14 Program ile faaliyetlerini sürdürmektedir.


Sağlık Yönetimi, İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi, Ortodonti, Periodontoloji, Tıbbi Genetik olmak üzere beş Doktora Programı; 


Beslenme Diyetetik, Biyoistatistik,Sağlık Yönetimi, Klinik Embriyoloji, Hemşirelik, Moleküler ve Tıbbi Genetik olmak üzere altı Tezli Yüksek Lisans programı;


Sağlık Yönetimi, Biyoistatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği olmak üzere üç Tezsiz Yüksek Lisans programı bulunmaktadır.