YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Proje Danışmanı Talep Formu

Proje Konusu Bildirim Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez Konusu Bildirim Formu

Tez Sınav Jurisi Atama Teklifi

Tez Sınav Tutanağı

Tezli Programa Geçiş Dilekçesi

İntihal Dilekçesi

Tez Konusu Değişiklik Formu

Proje Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

DOKTORA FORMLARI

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

Tez İzleme Raporu

Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı

Yeterlik Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Oluşturma Formu

Doktora Tez Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Jürisi Belirleme Formu