Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans Programı

Duyurular

 

Program Sorumlusu : Prof. Dr. M. Yusuf ÇELİK
Email : ycelik@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Biyoistatistik sağlık alanında karar verme yöntemlerini uygular ve geliştirir. Bunları klinik, deneysel ve saha çalışmalarındaki hipotezleri kanıtlamak amacıyla kullanır. Ayrıca, ilaç endüstrisi ve diğer tıb ile ilgili sanayi çalışmalarında yer alır. Günümüzde kalite çalışmalarında doğru kararı vermede yöntem kullanır. Günümüzde kullanılan kalite programları istatistik yöntemlerle donatılmıştır. Bir ilacın, teşhis veya tedavi yönteminin etkinliği veya doğruluğu ile ilgili karar sadece Biyoistatistik yöntem kullanarak verilir. Çünkü Biyoistatistik karar yöntemleri ile donatılmış bir bilim dalıdır. Sağlık alanı bilimsel yayınlar söz konusu yöntemler kullanılarak yayınlanmıştır. Ancak tıp otoritelerinin belirttiği gibi, günümüzde tıp alanı öğrencilerine Biyoistatistik teorik ve pratik eğitimi için ayrılan süre çok azdır. Bu durum mezuniyet sonrası akademik çalışmalarda zorluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. 

Biyoistatistik, istatistik bilim dalına ait bilimsel yöntemleri tıp alanı araştırmaları için geliştiren ve uygulamasını sağlayan bir bilim dalıdır. Bir anlamda Biyoistatistik, araştırma yöntem biliminin tıp alanı ile olan arakesitini oluşturur. Söz konusu arakesit gün geçtikçe genişlemektedir. Tıp otoriteleri, gelecekteki hekimlerin bilimsel gelişmenin gerisinde kalmamaları için daha çok istatistik yöntem öğrenmeleri gerektiğini ifade etmektedirler. Tıp alanı, İstatistik ve Bilgisayar gibi uygulamalı bilim dalları ile gün geçtikçe ileri adımlar atmaktadır.

Tıp alanı olasılıkların önemli bir ölçüde önem kazandığı bir alandır. Biyoistatistik bilim dalı da olasılığın ölçülmesinde önemli yöntemler geliştirmiş bir bilim dalıdır. Bu nedenle hekimin teşhis ve tedavide kullandığı yöntem ve ilaçların olası iyileştirme veya iyileştirmeme durumunu ortaya çıkarması ve doğru kararın verilmesinde bilimsel yöntemlerle ortaya koyması gerekir.

Günümüzde araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması önemini arttırmaktadır. Sağlık alanı araştırıcıları sadece literatürleri takip etmemekte ayrıca bunlara katkıda bulunmak istemektedir. Bu nedenle Biyoistatistiğin önemi gittikçe artmaktadır. Uygulamalı bilim dallarının günümüzdeki gelişmesi baş döndürücü bir hızla sürmektedir. Geleceğin çağdaş, bilimsel alanda becerikli hekimleri yetiştirmek için Biyoistatistik yöntem öğretmek zorunda olduğumuzu hatırlatmak gerekir. Sağlık alanı araştırmalarının çok başarılı olduğu söylenemez. Tıp alanında yapılan araştırmalarda, kullanılan istatistiksel yöntemler, konunun aydınlatılması için değil,  çoğu kez araştırmaya bir destek sağlanması için uygulanmaktadır. Bu durum, istatistik kavram ve yöntemlerin anlamlı bir şekilde bilinmediğinden kaynaklanır.

Bütün bu nedenler Tıp Alanında yetişen hekimler ve Tıp Fakültelerinde Biyoistatistik Anabilim Dallarının gelişmesi açısından bu alanda yüksek lisans eğitiminin açılmasını ve sürekliliğinin devamının sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetmeliği geçerlidir.

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programına Tıp ve  İstatistik 4 yıllık Lisans mezunları kabul edilecektir.

 

Yüksek Lisans programına başvurabilmek için lisans derecesiyle mezun olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı bulunmamak gerekecektir.

 

ALES Koşulu

Tezli Yüksek Lisans  için;

* Sağlık Bilimleri Enstitüsü için eşit ağırlıklı veya eş değer puan türünden olmak üzere ALES’ten en az 45 puan almış olmak.

(GRE (Graduate Record Examination) sınavının “quantative” bölümünden en az 647,5 ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavında en az 475 puan almış olanlar, ALES sonucu yerine söz konusu sınav sonuç belgelerini ibraz edebilirler.)

 

* Yabancı Dil:

Biruni Üniversitesinin 2014-2015 öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans programına başvuran adaylar Yabancı Dil Seviye Sınavından (YDS) en az 50, TOEFL sınavından en az (PBT) 477, (CBT) 153 veya (IBT) 53 puan almak zorundadır. Bu puanı alamayan adaylar mülakata kabul edilmeyecektir.

 

Yüksek Lisans Programları İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Ales Belgesi (Tezli Programlar İçin)
 • Diploma Fotokopisi
 • Transkript Fotokopisi
 • Adli Sicil Kaydı
 • 4 Adet vesikalık fotoğraf
 • Askerlik Belgesi ( Erkekler İçin )

Zorunlu Dersler

Dersin Kodu – Dersin Adı (Teorik-Uygulama-AKTS)

 • TBIS-103 Sağlık Bilimlerinde Veri Analizi (I) (3-0-5)

  Araştırma becerisi, Hipotez geliştirme becerisi, Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntemler arası farklılıkları, her yöntemin güç ve zayıf yanlarını,

  Hata kavramı ve hatanın nasıl ölçüleceği, Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği, Sağlık olaylarının rastgele değil, tanımlı dağılışlar gösterdiği öğretilir. Önceden tahmin yapma becerisi kazandırılır. Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğretilir ve İstatistik analiz becerisini kazandırılmış olur.

 • TBIS-104 Sağlık Bilimlerinde Veri Analizi (II) (3-0-5)

  Araştırma becerisi, Hipotez geliştirme becerisi, Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntemler arası farklılıkları, her yöntemin güç ve zayıf yanlarını,

  Hata kavramı ve hatanın nasıl ölçüleceği, Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği, Sağlık olaylarının rastgele değil, tanımlı dağılışlar gösterdiği öğretilir. Önceden tahmin yapma becerisi kazandırılır. Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğretilir ve İstatistik analiz becerisini kazandırılmış olur. Bilgi toplumu insanına yaraşır koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunma öğretilir. Bilişim teknolojileri ile donatılmış hastaneleri kurmayı, onları çağdaş bir anlayışla yönetmeyi kavrar, Toplumun sağlık sorunlarını saptayıp, çözüm üretmeyi kavrar, Sağlık düzeyini yükseltmek için gerekli olan veriyi ve bilgiyi toplayıp, bunları bilimsel değerlendirmeler yapabilmeyi kavrar. Hekimler, diğer sağlık personeli ve sağlık sektöründe görev alacak teknik ve sosyal personeli yetiştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 • TBIS-123 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerine Giriş (I) (3-0-5)

  Araştırma literatüründe geçen çok değişkenli istatistik yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanır. Çok değişkenli istatistik yöntemleri uygulanır ve Çok değişkenli istatistik yöntemleri ile değerlendirmeler yapılır.
 • TBIS-124 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemlerine Giriş (II) (3-0-5)

  Araştırma literatüründe geçen çok değişkenli istatistik yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanır. Çok değişkenli istatistik yöntemleri uygulanır ve Çok değişkenli istatistik yöntemleri ile değerlendirmeler yapılır.

 • TBİS-140 Sağlık Alanına Özel İstatiksel Yöntemler (3-3-6)

  Araştırma becerisi kazandırılır, Araştırma planlaması yapabilmeli ve Hipotez geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği öğretilir. Önceden tahmin yapma becerisi kazandırılır. Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğretilir ve İstatistik analiz becerisi kazandırılır. Sağlık alanı literatüründe yer alan yöntem ve yorumları anlamayı amaçlamaktadır

  Bilgisayar programları kullanarak araştırma becerisi, Hipotez geliştirme becerisi, Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntemler arası farklılıkları, her yöntemin güç ve zayıf yanlarını öğrenir. Hata kavramı ve hatanın nasıl ölçüleceği, Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği, Sağlık olaylarının rastgele değil, tanımlı dağılışlar gösterdiği, Önceden tahmin yapma becerisi kazanılır. Hastalıkların yaşam seyri, Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğrenilir. İstatistik analiz becerisi kazanılır. Sağlık alanı literatüründe yer alan yöntem ve yorumları anlamayı amaçlamaktadır.

 • SBE-507 Danışmanlık (0-1-2)

   
 • SBE-509 Uzmanlık Alan Dersi (3-0-0)

   
 • TBIS-125 Seminer (0-1-2)

   
 • TBIS-138 Seminer (0-1-2)

   
 • SYB 700 Tez Çalışması (3-0-30)

   

SEÇMELİ DERSLER

 • TBİS-101 Araştırma Yöntemleri (I) (3-2-5)

  Araştırma becerisi kazandırılır, Araştırma planlaması yapabilmeli ve Hipotez geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği öğretilir. Önceden tahmin yapma becerisi kazandırılır. Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğretilir ve İstatistik analiz becerisi kazandırılır. Sağlık alanı literatüründe yer alan yöntem ve yorumları anlamayı amaçlamaktadır.

 • TBİS-105 Bilgisayar Kullanımı (I) (2-2-5)

  Bilgisayar donanım konusunda bilgi alınır.  Bilgisayar yazılımları kullanımlarını, Bilgisayar işletim sistemi uygulamalarını, Araştırma verileri ile ilgili çözümlemeleri, Araştırma verilerinin nasıl düzenlenmesi ve sunulması gerektiğini ve Bilgiye nasıl ulaşılacağını öğrenilir. Tıp literatür taramalarında beceri kazandırmayı amaçlamıştır.      

 • TBİS-106 Araştırma Terminolojisi(I)(Research Terminology–I) (3-0-5)

  Araştırma literatüründe geçen tüm terimleri anlamlaştırır, Terimlerin nerede nasıl kullanıldığını öğretir ve Terminolojide derinlik kazandırır. Terimlerin hangi alanda nasıl uygulandığını öğretir, Hangi yöntemde hangi terimin kullanıldığını, Araştırma yazım dilinde araştırma terimlerinin doğru ve yerinde kullanımını ve Araştırma sunumunda araştırma terimlerinin doğru ve yerinde ifade edilmesini öğretir. Terimlerle araştırma yöntemleri arası ilişkileri anlamayı öğretmektedir.

 • TBİS-108 Sağlık Enformasyon Sistemleri (I)(Bilgisayar Uygulamalı) (2-2-5)

  Sağlık sistemleri, Sağlık yönetimi, Karar verme ve problem çözme, Enformasyon sistem türlerini öğretir.

 • TBİS-109 Bilgisayar Uygulamalı Bilgi İletişim Teknolojileri (I) (2-2-5)

  Biyoistatistik kavramlarını kullanabileceği alanları kavrar, Bilgisayar kullanmayı öğrenir, Biyoistatistik yöntemlerini bilimsel araştırmalarda kullanır.

 • TBİS-110 Sağlık Enformasyon Sistemleri (II) (Bilgisayar Uygulamalı) (2-2-5)

  Sağlık sistemleri, Sağlık yönetimi, Karar verme ve problem çözme, Enformasyon sistem türlerini öğretir.                                                                                                          

 • TBİS-111 Bilgisayar Uygulamalı İleri Biyoistatistik (I) (3-2-5)

  Bilgisayar programları kullanarak araştırma becerisi, Hipotez geliştirme becerisi, Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntemler arası farklılıkları, her yöntemin güç ve zayıf yanlarını, Hata kavramı ve hatanın nasıl ölçüleceği, Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği öğrenilir. Sağlık olaylarının rastgele değil, tanımlı dağılışlar gösterdiği öğrenilir. Önceden tahmin yapma becerisi kazanılır. Hastalıkların yaşam seyri, Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğrenilir. İstatistik analiz becerisi kazanılır. Sağlık alanı literatüründe yer alan yöntem ve yorumları anlamayı öğretilir.

 • TBİS-127 Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (2-2-5)

  Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS); bir hastanedeki tüm tıbbi ve idari işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması, her türlü verinin birbirine entegre olarak çalışan çeşitli modüller yardımıyla, farklı kullanıcılar vasıtasıyla ana bir veri tabanına girilmesi ve gerekli olan tüm çıktıların/verilerin bu veri tabanından tekrar anlamlı bir şekilde geri alınmasını sağlayan, hastanelere zaman, işgücü kazancı, maddi kazanç ve en önemlisi düzgün ve güvenilir istatistiki veri/bilgi sağlayan bir yazılımlar bütünü olarak tanımlanabilir.
 • TBİS-128 Bilgisayar Uygulamalı Bilgi İletişim Teknolojileri (II) (2-2-5)

  Biyoistatistik kavramlarını kullanabileceği alanları kavrar, Bilgisayar kullanmayı öğrenir, Biyoistatistik yöntemlerini bilimsel araştırmalarda kullanır.

 • TBİS-129 Bilgisayar Uygulamalı Biyoistatistik (II) (2-2-5)

  Bilgisayar programları kullanarak araştırma becerisi, Hipotez geliştirme becerisi, Yöntem kavramı, yöntem geliştirme becerisi kazandırılır. Yöntemler arası farklılıkları, her yöntemin güç ve zayıf yanlarını öğrenir. Hata kavramı ve hatanın nasıl ölçüleceği, Yorumların bilimsel gerekçelere ve yönteme dayalı olması gerektiği, Sağlık olaylarının rastgele değil, tanımlı dağılışlar gösterdiği, Önceden tahmin yapma becerisi kazanılır. Hastalıkların yaşam seyri, Olaylar arasındaki İlişkisel kavramların ölçülmesi öğrenilir. İstatistik analiz becerisi kazanılır. Sağlık alanı literatüründe yer alan yöntem ve yorumları anlamayı amaçlamaktadır.

Prof.Dr.M.Yusuf Çelik

Yrd.Doç.Dr. İlkay Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Yasemin Müşteri Oltulu

Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Programın 2017-2018 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 15.500 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 5.000$’dır.

YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Proje Danışmanı Talep Formu

Proje Konusu Bildirim Formu

Tez Danışmanı Talep Formu

Tez Konusu Bildirim Formu

Tez Sınav Jurisi Atama Teklifi

Tez Sınav Tutanağı

Tezli Programa Geçiş Dilekçesi

İntihal Dilekçesi

Tez Konusu Değişiklik Formu

Proje Danışmanı Değişiklik Formu

Tez Danışmanı Değişiklik Formu

Adınız Soyadınız

T.C. Numaranız

Telefon Numaranız

E-posta


MEZUN OLDUĞUNUZ

Üniversite

Fakülte

Bölüm

Varsa Diplomanızın GörseliİSTEDİĞİNİZ LİSANSÜSTÜ PROGRAM

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans ProgramıBiyoistatistik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıHemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programıİş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıKlinik Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans ProgramıMoleküler ve Tıbbi Genetik (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezli Yüksek Lisans ProgramıÖzel Eğitim Tezsiz Yüksek lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezli Yüksek Lisans ProgramıPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans ProgramıSağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı*İlaç Tasarımı ve Geliştirilmesi Doktora Programı*Ortodonti Doktora Programı*Periodontoloji Doktora Programı*Sağlık Yönetimi Doktora Programı*Tıbbi Genetik Doktora Programı


ERKEK ÖĞRENCİLER İÇİN

Askerlik DurumuYaptıMuafTecilli

Tecilliyseniz Hangi Tarihe Kadar?