Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu : Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Email: fcelik@biruni.edu.tr


Programın Amacı

Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı; Gıda, beslenme ve sağlık teknolojilerinin çok büyük bir hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde, farklı alanlarda bilimsel gelişmeleri takip eden, bu gelişmeler doğrultusunda ürün ve hizmet üretebilen, analitik düşünen ve sorunlara öneri getirebilen, hizmetlerini planlama, uygulama ve değerlendirme yetisi kazanmış uzman diyetisyenleri yetiştirmektir. Ayrıca ülkemizde, bu alanda çok büyük bir hızla gelişen ve yeni açılan üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışacak bilim insanlarını yetiştirmektir.

•Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak.
•ALES’ten başvurduğu programın türünde en az 55 puan almış olmak ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan denk bir puan almış olmak

Gerekli Evraklar

Yüksek Lisans

 • Lisans Diploması (Noter Onaylı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript -Noter Onaylı/Islak imza / e-imza)
 • Ales Sonuç Belgesi ( Tezli Yüksek Lisans için )
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İkametgah Beyan Formu (e-devlet üzerinden)
 • Sabıka Kaydı (e- devlet üzerinden)
 • Fotoğraf (3 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemlerinin Başlatılması için Dilekçe (Enstitü sekreterliğinden temin edilecektir.)

Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu

 • Denklik Belgesi
 • Lisans Diploması (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi (Transkript) (Aslı)
 • Lisans Not Durum Çizelgesi Türkçe Noter Onaylı Çevirisi
 • TÖMER sonuç Belgesi (Aslı)
 • İkametgah Teskeresi Başvurusu
 • Pasaport Fotokopisi
 • Fotoğraf (3 adet)

Prof. Dr. Fatma ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi Meltem Soylu

Prof. Dr. Yusuf ÇELİK*

Doç. Dr. Murat Çemberci**

*Üniversitemiz diğer fakültelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

** Diğer Üniversitelerden görevlendirilen Öğretim Üyeleri

Mezuniyet için yüksek lisans derslerinden zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir. Öğrencinin mezun olabilmesi için lisansüstü programlarındaki derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alınması ve tümünü başarıyla tamamlaması, derslere ek olarak kendi dalında bir tez (60 AKTS) hazırlaması gerekmektedir. Yüksek lisans programında dersler ve tezle beraber toplam en az 120 AKTS alınmalıdır. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi belirlenen jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere “kayıtlı olduğu programda yüksek lisans diploması” verilir. Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır.

Programın 2019-2020 yılı öğrenim ücreti KDV dahil 22.990 TL’dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için 6.200 $’dır.